مرور برچسب

camel-mill

آسیاب شتر

با مدیریت آقای قدرت اله محمدی آسیاب شتر به شکل سنتی خود احیا گردیده و جهت بازدید گردشگران در تمام ایام سال دایر می‌باشد. موقعیت آسیاب شتر در مسیر تپه های ماسه ای ابتدای جاده ورزنه به حسن آباد واقع است. سازه آسیاب شتر (یا شتر آسیاب) در ورزنه…