مرور برچسب

کوه سیاه ورزنه

کوه سیاه

کوه سیاه در شمال تالاب بين‌ المللی گاوخونی ، 25 كيلومتری شهر ورزنه و 135 كـيـلـومـتـری شهر اصفهان واقـع گردیده است. کوه سیاه در نقشه گوگل : کوه سیاه جنس بازالت و نـوع آتشفشانی (آذرين بيرونی) است و به خاطر ترکیب شیمیایی سرشار از…