مرور برچسب

زیپ لاین تپه های ماسه ای ورزنه

تپه های ماسه ای ورزنه

تپه های ماسه ای ورزنه در دسترس ترین کویر به شهر اصفهان است که فاصله آن تا اصفهان ۱۱۰ کیلومتر است و در یک سفر یک روزه می توان از این منطقه دیدار کرد. وسعت تلماسه ها بالغ بر ۱۷ هزار هکتار است و انواع اشکال حاصل از فرسایش باد را می توان دید…