رستوران سجاد ورزنه

رستوران سجاد ورزنه

آدرس : خیابان شهید دکتر بهشتی ، چهار راه فاطمیه ، زیر زمین صندوق قرض الحسنه سجاد (ع) ، با مدیریت آقای فرید.