دریاچه نمک خارا – ورزنه

دریاچه نمک خارا یکی از زیباترین نمکزار های ایران است، و فاصله آن تا تپه های ماسه ای ورزنه ۵۰ کیلومتر می باشد. دریاچه نمک خارا یک منطقه وسیع پوشیده از نمک است که یکی از معادن نمک ایران محسوب می شود و روزانه صدها تن نمک از آن استخراج می‌شود.

از جاذبه های نمکزار خارا چند ضلعی های گلی و نمکی آن است

دریاچه نمک خارا - ورزنه

دریاچه نمک خارا - ورزنه

چند ضلعی های نمکی خارا - ورزنه