تپه های ماسه ای ورزنه

تپه های ماسه ای ورزنه در دسترس ترین کویر به شهر اصفهان است که فاصله آن تا اصفهان ۱۱۰ کیلومتر است و در یک سفر یک روزه می توان از این منطقه دیدار کرد. وسعت تلماسه ها بالغ بر ۱۷ هزار هکتار است و انواع اشکال حاصل از فرسایش باد را می توان دید مانند تپه های ماسه ای طولی، تپه های هلالی، هرم های ماسه ای و امواج روی ماسه ها که اصطلاحاً به آنها ریپل مارک گفته می شود و چشم انداز ماسه ها از بالای تلماسه ها بسیار زیبا و بکر به نظر می آید.

نوع پوشش گیاهی آن و سکوت زیبای حکم فرما بر آن برای تمام گردشگران روزی زیبا خلق می کند، ارتفاع تلماسه های ورزنه نسبت به برخی نقاط بلندتر و در برخی نقاط به ۱۰۰ متر نیز می رسد، طول تلماسه ها حدود ۴۵ کیلومتر و عرض آنها از ۱۰ کیلومتر در نزدیک ورزنه تا یک کیلومتر در خارای جرقویه متفاوت است.

زیباترین تابلو طبیعت که با سر انگشتان نقاشی چیره دست روی گستره بوم کویر این دیار دست نخورده نقش بسته است هنر نمایی می کند؛ پای برهنه راه رفتن در تپه های ماسه ای ورزنه رؤیایی دل انگیز در انسان ایجاد می کند.

در تپه های ماسه ای ورزنه خدمات زیر ارائه می شود:

شترسواری در تپه های ماسه ای ورزنه

موتورسواری در تپه های شنی ورزنه

موتور سواری در تپه های ماسه ای ورزنه

ماشین سواری در کویر ورزنه

آفرود در تپه های شنی ورزنه

ورزنه آفرود

زیپ لاین در تپه های ماسه ای ورزنه

ورزنه زیپ لاین