اقامتگاه سنتی چاپاکر

اقامتگاه سنتی چاپاکر

اقامتگاه سنتی چاپاکر در محله چاپاکر و در نزدیکی برج کبوتر خانه ورزنه واقع شده است. این خانه قدیمی از دوره پهلوی بوده و پس از مرمت  پذیرای علاقه مندان و گردشگران می باشد.

اقامتگاه سنتی چاپاکر به عنوان چهاردهمین مسافرخانه برتر خاورمیانه در سال 2018 از طرف وبسایت TripAdvisor معرفی شده است.

تصاویر اقامتگاه سنتی چاپاکر

اقامتگاه سنتی چاپاکر
اقامتگاه سنتی چاپاکر
اقامتگاه سنتی چاپاکر
اقامتگاه سنتی چاپاکر
اقامتگاه سنتی چاپاکر